Potencjalność – Byt – Chaos – Nicość – fragment

© ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia 1999–2018