Łukasz Baka

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Doradztwa Zawodowego w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Interesuje się problematyką lęku społecznego oraz mechanizmami i konsekwencjami wykluczenia społecznego młodzieży. Jest autorem kilku artykułów z tego zakresu. Obecnie prowadzi badania empiryczne nad związkiem pomiędzy wykluczeniem i agresją.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz