Łukasz Baka

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Doradztwa Zawodowego w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Interesuje się problematyką lęku społecznego oraz mechanizmami i konsekwencjami wykluczenia społecznego młodzieży. Jest autorem kilku artykułów z tego zakresu. Obecnie prowadzi badania empiryczne nad związkiem pomiędzy wykluczeniem i agresją.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.