Anna Cieślik

Magister, psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: psychologia osobowości, szczególnie rozwój osobowości człowieka dorosłego, zastosowanie metodologii jakościowej w badaniach psychologicznych, a także zagadnienia twórczości i możliwości jej rozwijania. Prowadzi badania nad rozwojem osobowym w ciągu całego życia oraz postrzeganiem zmian przez ludzi starszych.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.