Jolanta Kowal

Dr, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Wykładowca statystyki, ekonometrii, informatyki i metodologii badań naukowych, prowadzi seminaria na temat międzykulturowych wpływów psychoanalizy. Posiada ponad 60 recenzowanych publikacji naukowych, uczestnik i współorganizator polskich i zagranicznych seminariów oraz konferencji naukowych, członek komitetów redakcyjnych wydawnictw naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA) oraz International Association for Jungian Studies (IAJS); autorka i współautorka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Zakres badań naukowych: metodologia badań w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologii oraz badania interdyscyplinarne w zakresie relacji między koncepcjami psychoanalitycznymi a mechanizmami społeczno-ekonomicznymi, m.in. w komunikacji społecznej.

Współautorka książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz