Tadeusz Michalczyk

Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Socjologii na Wydziale Nauk Humanistycznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe: problematyka patologii społecznej, zagadnienia systemu wartości, mniejszości narodowych, rodziny, edukacji oraz organizacji i zarządzania, ontologia i metodologia badań. Autor ponad 160 prac, w tym 99 opublikowanych, a także raportów z badań, ekspertyz, recenzji. Ważniejsze publikacje autorskie: Socjologiczne sposoby badania rzeczywistości patologicznej w zakładach pracy (1993), Wybrane zagadnienia z patologii społecznej (1995), Podobieństwa i różnice w systemach wartości młodzieży studenckiej szkół państwowych i niepaństwowych (2001). Współredakcja książek: Ku integracji rozwoju jednostki i społeczeństwa (2001), Ekonomia – polityka – społeczeństwo (2001), Problemy społeczne w okresie transformacji ustrojowej (2004).

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz