Jacek Raciborski

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Socjologii Polityki Instytutu Socjologii UW. W szczególności zajmuje się socjologią wyborów, elitami politycznymi, teorią demokracji. Autor ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych i kilku książek, m.in.: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995 (1997); Demokratie in Polen (wraz z J. Wiatrem) (2005); Elity rządowe III RP: 1997–2004 ( 2006).

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz