Rafał Riedel

Doktor nauk politycznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jego zainteresowania koncentrują się na problematyce integracji europejskiej oraz marketingu politycznego, jak również wybranych aspektach teorii polityki.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.