Adam Sadowski

Doktor inżynier, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 1999 r. – magister inżynier zarządzania 2001 r. – uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Ł ódzkiego. Od 2001 roku adiunkt Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ, od 2007 roku adiunkt Katedry Towaroznawstwa i Technologii.

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz