Tomasz Szkudlarek

Profesor doktor habilitowany, pedagog, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: odniesienia filozofii współczesnej do badań edukacyjnych, społeczne i polityczne konteksty edukacji oraz pedagogika krytyczna i pedagogika kultury. Publikacje książkowe to między innymi: Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu (1993), The Problem of Freedom in Postmodern Education (1993), Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza (1995), Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu (1999).

Współautor książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz