Grażyna Teusz

Doktor, pedagog, adiunkt Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: zagadnienia psychologii narracyjnej oraz poradnictwa biograficznego. Współautorka książki Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się (1996; 1999), autorka wielu artykułów będących efektem studiów teoretycznych i badań nad krytycznymi wydarzeniami życiowymi młodzieży oraz teorią i praktyką poradniczą.

Współautorka książki Fenomen nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz