Michał Gabriel Woźniak

Prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Teorii Ekonomii w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Kierownik Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: wzrost gospodarczy, nierówności społeczne, polityka społeczno-ekonomiczna. Autor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery Stabilizacji (1993), Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy (2002), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne (2004), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy. Doświadczenia lat dziewięćdziesiątych i perspektywy (2006).

Współautor książki Oblicza nierówności społecznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz